Adres siedziby:         Aleje Jerozolimskie 99/19, 02-001 Warszawa

KRS 0000414931   Ÿ   REGON 146052618   Ÿ   NIP 7010337621

kapitał zakładowy 20.000,00 złotych

 

Adres pocztowy:    Aleja Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź

www.knspolska.pl  Ÿ tel. +48 22 821 98 75 Ÿ fax +48 22 627 02  49

Raiffeisen Bank  Polska S.A. Łódź nr konta:

PL45 1750 0012 0000 0000 2029 8871